Oferta

 • Prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość)
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (tzw. uproszczonej księgowości)
 • Prowadzenie ewidecji ryczałtowej
 • Karta podatkowa
 • Rozliczenie rolników z VAT
 • Rozliczenia z ZUS, US i GUS
 • Sporządzenie deklaracji CIT, PIT i VAT
 • Zeznania roczne
 • Zwrot VAT za materiały budowlane
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości
 • Sporządzanie wniosków na staż i doposażenie stanowiska pracy ze środków PUP
 • Pomoc przy zakładaniu firmy
 • Pisanie pism