Cennik

CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH               ZA M-C BRUTTO

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (bez VAT)                                      od 100 zł

Ryczałt o przychodów ewidencjonowanych (z VAT)                                           od 120 zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (bez VAT)                                      od 150 zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (z VAT)                                          od 200 zł

Ksiegi handlowe                                                                                             od 400 zł

Rozliczenie płac pracowników                                                                  30 zł od osoby

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH                  ZA M-C BRUTTO

Wystawienie noty korygującej                                                                                 20 zł

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu                                                         30 zł

Sporządzenie umowy o pracę                                                                                 50 zł

Sporządzenie aneksu do umowy o pracę                                                                 20 zł

Sporządzenie porozumienia zmieniajacego do umowy o pracę                                  30 zł

Sporządzenie świadectwa pracy                                                                             50 zł

Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę                                                          30 zł

Sporządzenie umowy zlecenia / o dzieło                                                                 30 zł

Sporządzenie umowy cywilno prawnej                                                                     50 zł

Sporządzenie sprawozdań do banku lub GUS                                        od 30 zł do 150 zł

Sporządzenie wniosków na staż i doposażenie stanowiska pracy             od 40 zł do 50 zł

Pisma urzedowe i inne                                                                          od 10 zł do 30 zł

Korekta listy płac z winy klienta                                                             od 30 zł do 50 zł

Korekta deklaracji (ZUS, US) z winy klienta                                            od 30 zł do 50 zł

CENNIK USŁUG URZĘDOWYCH DOTYCZACYCH SPRAW URZĘDOWYCH                                                  WG STAWKI ZŁ/GODZ.

Obsługa kontroli urzędowych                                                                                                                                                                                                                   50 zł/godz.

Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzajacy podjęcie współpracy                                                                                                      od 30zł/godz. do 50zł/godz.

Wszystkie podane powyżej ceny oraz stawki godzinowe wyrażone są w wartościach brutto.

 

Ceny usług ustalane sa w drodze indywidualnych negocjacjacji z Klientem.Uzaleznione sa od formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności i przede wszystkim od średniej ilości dokumentów księgowych w każdym okresie rozliczeniowym oraz szczególnych wymagań klienta w zakresie analiz i raportów.