Cennik

1.CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH

ZA M-C BRUTTO

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (bez VAT)

od 100 zł

Ryczałt o przychodów ewidencjonowanych (z VAT)

od 120 zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (bez VAT)

od 150 zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (z VAT)

od 200 zł

Ksiegi handlowe

od 400 zł

Rozliczenie płac pracowników

30 zł od osoby

2.CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

ZA M-C BRUTTO

Wystawienie noty korygującej

20 zł

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

30 zł

Sporządzenie umowy o pracę

50 zł

Sporządzenie aneksu do umowy o pracę

20 zł

Sporządzenie porozumienia zmieniajacego do umowy o pracę

30 zł

Sporządzenie świadectwa pracy

50 zł

Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę

30 zł

Sporządzenie umowy zlecenia / o dzieło

30 zł

Sporządzenie umowy cywilno prawnej

50 zł

Sporządzenie sprawozdań do banku lub GUS

od 30 zł do 150 zł

Sporządzenie wniosków na staż i doposażenie stanowiska pracy

od 40 zł do 50 zł

Pisma urzedowe i inne

od 10 zł do 30 zł

Korekta listy płac z winy klienta

od 30 zł do 50 zł

Korekta deklaracji (ZUS, US) z winy klienta

od 30 zł do 50 zł

3. CENNIK USŁUG URZĘDOWYCH DOTYCZACYCH SPRAW URZĘDOWYCH

WG STAWKI ZŁ/GODZ.

Obsługa kontroli urzędowych

50 zł/godz.

Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzajacy podjęcie współpracy

od 30zł/godz. do 50zł/godz.

 

Wszystkie podane powyżej ceny oraz stawki godzinowe wyrażone są w wartościach brutto.

 

Ceny usług ustalane sa w drodze indywidualnych negocjacjacji z Klientem.Uzaleznione sa od formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności i przede wszystkim od średniej ilości dokumentów księgowych w każdym okresie rozliczeniowym oraz szczególnych wymagań klienta w zakresie analiz i raportów.

 
Kontakt
Katarzyna Bedlińska
Lwowska 13F
22-100 Chełm

Tel.696 132 838
E-mail: bedlinska@tlen.pl

Biuro rachunkowe Chełm